FitLine Fitness

fitness

Produkterna inom FitLine kosttillskottserie är kärnkompetensen inom PM-International AG.
Med högkvalitativt kosttillskott kan vi komplettera det vi inte lyckas få i oss via vår dagliga kost.

Grundidén med FitLine produkterna är att utveckla effektiva och säkra produkter. Det var, och är fortfarande, vår vision och motivation att hjälpa fler människor världen över mot ett bättre välbefinnande, en högre prestationsförmåga, bättre vitalitet, livskvalitet och ett ekonomiskt oberoende. 

FitLine har utvecklat ett koncept för produkterna, Närings Transport Koncept (NTC®), som syftar på en optimal biotillgänglighet av näringsämnen i respektive produkt. 
NTC® transporterar alltid näringsämnena till de ställen de behövs, exakt när dem behövs, på cellnivå inifrån och ut. 

En optimal näringsförsörjning – nyckeln till hög prestationer.

 

Ett optimalt näringsintag bidrar inte bara till en maximerad prestationsförmåga, utan främjar även en snabbare återhämtning efter träning och tävling. Utöver detta bidrar det till den personliga prestationsförmågan dag för dag.

Vad som är väldigt viktigt för en professionell idrottsman och motionärer är säkerheten och medvetenheten om bästa möjliga renhet hos ingredienserna (t.ex. fritt från tungmetaller, bekämpningsmedel och mikrobiell kontaminering) och dopingsäkerheten. Detta är en självklarhet hos FitLine.

Var tillverkas produkterna?

Produkterna är uteslutande tillverkade i Tyskland och Schweiz. Sortiment tillverkas i överensstämmelse med Tyska och de övriga försäljningsländernas lagar och regler. Alla råvaror och färdiga produkter genomgår kontroller för att garantera dig som konsument högst säkerhet, renhet och kvalitet. 

Vi testar också frivilligt alla våra FitLine produkter regelbundet för dopingrelevanta anabola steroider/prohormoner och stimulantia. Alla produkter är listade i ”Cologne List”.